TABIKURA - BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE | Most Northern Point of Hokushu, Towada and Oirase

TABIKURA
BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE

Contact Us

Tel

+81-176-62-5777

Reception time

9:00-18:00

TABIKURA - BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE

CLOSE

Bussankan (souvenir shop)

TABIKURA TOP ≫

TABIKURA JAPANESE ≫